សកម្មភាពការប្រកួត

សកម្មភាពការប្រកួតរវាងក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជ ខេត្តស្វាយរៀង និង អគ្គស្នងការជាតិ