ទស្សនាការសង្គ្រាះបាល់ពីកីឡាករចាំទី អោម ឧត្ដម របស់ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង

ទស្សនាសកម្មភានៃការសង្គ្រាះបាល់ពីកីឡាករចាំទីអោម ឧត្ដម ដែលជួយអោយក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង រក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ទី១៤នេះ នៃលីគកំពូលកម្ពុជា ។