សាលាបាល់ទាត់ក្លិបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ទទួលបានសិស្សចូលរួមជិត២០នាក់ក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង

សាលាបាល់ទាត់ក្លិបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ទើបបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែ កញ្ញា កន្លងទៅបានទទួលសិស្សចូលរួមប្រមាណជិត២០នាក់់នាក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង។

សិស្សប្រមាណ២០នាក់នោះភាគច្រើននៅចន្លោះអាយុចាប់ពី ៦ ដល់ ១៦ ឆ្នាំ។ បញ្ជាក់ថា សាលាបាល់ទាត់ក្លិបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បានបែងចែកជា៣ប្រភេទអាយុពោលគឺ អាយុក្រោម៩ឆ្នាំ, ១២ឆ្នាំ និង១៥ឆ្នាំ។

ខណៈការហ្វឹកហាត់ធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ៧និង៣០នាទី ដល់៩ព្រឹក ដោយសម្រាប់តម្លៃវិញត្រឹមតែ១០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ៕

តារាងពិន្ទុ