យើងនឹងជួបក្លិប អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ក្នុងការបើកឆាកលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៩

ក្លិប ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង នឹងត្រូវបើកឆាកលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៩ដោយប៉ះ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៅថ្ងៃទី ១៧ មិនា ដោយប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋាន ខេត្តស្វាយរៀង។

 

ខណៈលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាល២០១៩ នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៦ មិនា ដល់ ២៧ តុលា ដោយមានក្រុមចូលរួមចំនួន ១៤។